Chương Tiểu ban hoặc Nhóm công tác
2. Đối xử quốc gia và Tiếp cận thị trường Hàng hóa Tiểu ban Thương mại hàng hóa
4. Thủ tục hải quan và Thuận lợi hóa thương mại Tiểu ban Hải quan và Xuất xứ hàng hóa
5. Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật Tiểu ban về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS)
6. Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại Tiểu ban về Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT)
7. Các biện pháp phòng vệ thương mại Tiểu ban về Các biện pháp phòng vệ thương mại
9. Đầu tư Nhóm công tác về Đầu tư
13. Hợp tác Kinh tế Tiểu ban Hợp tác kinh tế

Thực hiện

notice
Tuyên bố chung (DOC)


  • Tiểu ban Thương mại hàng hóa view

    • Phiên họp lần 1 của Tiểu ban Thương mại Hàng hóa được tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội. Tai cuộc họp, Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi về tình hình thực hiện Hiệp định VKFTA, bao gồm những lợi ích của FTA trong quý I năm 2016. Hai bên cũng đã trao đổi về những khó khăn mà một số công ty gặp phải trong các lĩnh vực như hải quan và quy tắc xuất xứ (những lĩnh vực đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ trong giai đoạn đầu của việc thực hiện FTA) cũng như các biện pháp để giảm rào cản phi thuế quan.
  • Tiểu ban Hải quan và Xuất xứ hàng hóa view

  • Tiểu ban về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) view

  • Tiểu ban về Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) view

  • Tiểu ban về các biện pháp phòng vệ thương mại view

  • Nhóm công tác về Đầu tư view

  • Tiểu ban Hợp tác kinh tế view