Tình hình quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc trong năm 2017

TIN ẢNH

Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 61,5 tỷ USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ, góp phần đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,2 tỷ USD, tăng 30,1%, kim ngạch nhập khẩu đạt 46,7 tỷ USD, tăng 45,3%

19/01/2018

Tình hình quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc trong năm 2017

19/01/2018

Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 61,5 tỷ USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ, góp phần đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,2 tỷ USD, tăng 30,1%, kim ngạch nhập khẩu đạt 46,7 tỷ USD, tăng 45,3%


Tình hình kinh tế Hàn Quốc năm 2017 và dự báo triển vọng kinh tế năm 2018

16/01/2018

Trong năm 2017, nền kinh tế Hàn Quốc đã phục hồi và tăng trưởng trở lại. Theo báo cáo gần nhất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, GDP quý 3 năm 2017 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,7% so với quý trước




  • Việt Nam năm 2010

    • Nhập khẩu 84,839
    • Xuất khẩu 72,237

    (Triệu USD)