Tình hình quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc trong năm 2017
19/01/2018

1. Về thương mại

Xét về cơ cấu mặt hàng XK năm 2017 của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2017 đạt mức tăng trưởng 2 con số với tất cả 4 nhóm mặt hàng chính, đứng đầu vẫn là nhóm mặt hàng chế biến, chế tạo với kim ngạch đạt 12,2 tỷ USD tăng 30,2%; nhóm hàng nông thủy sản đạt 1,1 tỷ USD tăng 24%; nhóm nhiên liệu khoáng sản đạt 138,5 triệu USD tăng 70,6%; nhóm vật liệu xây dựng đạt 400 triệu USD tăng 35,8%.

Về cơ cấu mặt hàng NK năm 2017 của Việt Nam từ Hàn Quốc đã có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, nhóm hàng nhập khẩu cần phải kiểm soát đạt 925 triệu USD, giảm 5%; nhóm hàng cần nhập khẩu đạt 44,8 tỷ USD,tăng 47,8% so với cùng kỳ 2016. Cụ thể như máy vi tính, sản phẩm và điện tử (đạt 15,3 tỷ USD tăng 76,7%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (đạt 8,6 tỷ USD tăng 46,6%); Điện thoại các loại và linh kiện (đạt 6,2 tỷ USD, tăng 72,6%); Vải các loại (đạt 2 tỷ USD, tăng 4,2%); Sản phẩm từ chất dẻo (đạt 1,6 tỷ USD tăng 24,2%); Sắt thép các loại (đạt 1,2 tỷ USD tăng 20,5%); Sản phẩm hoá chất (ước đạt 628 triệu USD tăng 13,5%); v.v…

Tóm tại, trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Hàn Quốc luôn duy trì ở mức cao và ổn định. Các mặt hàng Hàn Quốc và Việt Nam cam kết cắt giảm thuế theo Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc đều có mức tăng trưởng tốt.

2. Về đầu tư FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam

Tính lũy kế đến 20 tháng 12 năm 2017, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn lũy kế đạt 57,7 tỷ USD với 6.532 dự án còn hiệu lực.

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc