Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc VKFTA
28/10/2017

Ngày 05 tháng 5 năm 2015, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) tại Hà Nội. Sau khi Hiệp định được ký kết, hai Bên đã khẩn trương triển khai thủ tục phê duyệt nội bộ tại mỗi nước. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Ngoại giao hai nước đã trao đổi công hàm về ngày hiệu lực của Hiệp định VKFTA, theo đó thống nhất Hiệp định VKFTA chính thức có hiệu lực vào ngày 20 tháng 12 năm 2015